dima
  • Collectables Kloosterpad – Landpark Assisië

    In Landpark Assisië in Biezenmortel zit geen actieve kloosterorde meer. Waar voorheen de broeders penitenten de zorg voor mensen met een beperking op zich namen wordt deze nu ingevuld door Stichting Prisma. Op het Landpark wonen mensen die zorg en begeleiding nodig hebben voor hun dagelijkse ritme. In de verkennende gesprekken werd ik geraakt door de historie maar met name door de manier waarop ze vandaag de dag met deze bijzondere en kleurrijke bewoners omgaan. Het bracht me op het idee om te gaan werken met een noestje van een boom. Een noest is de plaats waar een zijtak aan een boom groeide. Deze tak heeft een andere groeirichting dan de rest van de boom wat betekent dat de boom om de noest heen moet groeien. Wanneer we een plank willen schuren of schaven dan vinden mensen deze noesten vaak lastig en onhandig. Maar de noest hóórt wel bij de plank en maakt onderdeel uit van de boom. De uiteindelijk gemaakte broches hebben allemaal een andere kleur aan de rand, omdat iedere bewoner op z’n eigen unieke manier kleur geeft aan het leven. Door zo’n noest-broche te dragen, maak je een verbintenis met mensen waar je anders wellicht niet snel mee in aanraking komt