dima
  • Defining choices

    Een tweeluik of diptiek was in de middeleeuwen voorbehouden aan de rijken en welgestelden. Het stond voor een samenleving waarin vroomheid, verinnerlijking en persoonlijke devotie  een voorname plaats innamen. Devotie en bezinning gaan wat mij betreft over waar je voor staat en gaat in het leven. Over keuzes maken. Door het scharnier als uitgangspunt te nemen wil ik benadrukken maken dat we altijd een keus hebben. De uitvoering is in gepareld RVS. Het formaat is uitgeklapt 8x16cm.