dima
  • Familie verhoudingen

    September 2012. De verschillende keien in de compositie zorgen voor spanning. Er ontstaan onderlinge verhoudingen binnen het kader. Vanuit hier ontstond het idee om deze ‘verhoudingen te projecteren op een familie. Ik heb gezocht naar oude familiefoto’s (statige portretten) en vervolgens de keivormen op de gezichten van de diverse familieleden geplaatst. De keien als basis voor de verhoudingen binnen een familie. Uitgevoerd in kleur met Gouache. Een drietal composities met keien zijn geprojecteerd op een drietal families. De gezichten van de families zijn vrijgehouden om het een meer persoonlijk karakter te geven. Door de originele compositie langs de familiefoto te plaatsen worden de ‘eigenlijke’ verhoudingen duidelijk.