dima
  • Grensgevallen

    Februari 2014. Grenzen stellen en verleggen zijn vaak de oorzaak van conflicten en oorlogen. Wat me met name bezighoudt is hoe bewoners in een grensgebied, in dit geval het gebied tussen Nederland-Duitsland, omgaan met de oorlog. Hoe zijn de contacten tussen de bewoners van het ene land en het andere, letterlijk buren, tijdens en na een oorlog. In mijn onderzoek kwam ik op een site genaamd waar ik beelden aantrof van zogenaamde ‘asfaltbotsingen’. Foto’s van asfalt waar letterlijk de grens doorheen loopt. Aan de ene kant is het asfalt gelegd door Nederland en aan de andere kant door Duitsland. Twee verschillende wegdekken maar tegelijkertijd één weg. Dit inspireerde mij tot het maken van ‘Grensgevallen’ Een serie alledaagse voorwerpen die uit twee helften bestaan; de ene helft Duits, de andere Nederlands. Afkomstig uit twee grensplaatsen, Groesbeek in Nederland en Kleef in Duitsland. Uit beide plaatsen heb ik gebruikte voorwerpen verzameld, ze doorgezaagd om ze vervolgens samen te voegen tot nieuwe voorwerpen. Alledaagse voorwerpen, voor de helft Duits, voor de helft Nederlands. Voorwerpen die door de grens gevormd zijn en ogenschijnlijk hun oorspronkelijke functie hebben behouden. Deze voorwerpen laten voor mij zien dat we wel degelijk verschillen maar uiteindelijk ook één zijn.