dima
  • Not any box will do

    September 2013. Het uitgangspunt bij deze opdracht was een specifiek doosje. Wat me intrigeerde was de herkomst en functie van het doosje die onbekend waren. Ik heb de anonimiteit van het doosje als input genomen. De doosjes staan voor serieproductie. Een herhaling van dezelfde werkzaamheden en handelingen. Het doosje heeft een anoniem karakter, elk doosje is hetzelfde en verhuld zijn inhoud niet. Toch komen er wel degelijk mensenhanden aan te pas gekomen in het proces. Handen die vouwen, inpakken, oppakken en wegzetten. Door menselijke interventies zichtbaar te maken krijgen de doosjes een verhaal waardoor de anonimiteit eraf gaat. Door vervolgens deze interventies een seriematige behandeling te geven ontstaat een vervreemdend effect.