dima
  • Personal space

    Maart 2012. De meubels in een woning hebben behalve een functie ook vaak een estetische waarde. Ze hebben ieder hun eigen identiteit maar zijn tegelijkertijd doordat ze samen in één ruimte verkeren als het ware ook familie van elkaar. Ze leggen beslag op onze ruimte en hebben, net zoals wij zelf, ieder op zich ook hun eigen ‘personal space’. Door de personal space van een meubelstuk te abstraheren (lengte x breedte x hoogte) en deze zichtbaar te maken benadrukken we het ‘familiegevoel’. De plexiglas ‘schil’ om de meubelstukken ontneemt tevens de functie ervan waardoor de nadruk komt te liggen op het estetische aspect, waardoor elk meubel een object op zich wordt.