dima
  • Schaapsdijk 9

    Er zijn ook sokkels die niet zichtbaar zijn, aan het oog ontrokken. Een fundering voor een gebouw is ook een sokkel, een voetstuk voor het huis, de schuur of bedrijfsgebouw. Ik heb de fundering van mijn huis als uitgangspunt genomen om de plek waar ik ben opgegroeid belangrijk te maken. Voor mij was het een fundament waarop ik nu nog verder aan het bouwen ben. Het gaat voor mij niet om de stenen, maar om de plek waar je de goeie dingen meekrijgt zodat je op een gegeven moment met een gerust hart dat huis kunt verlaten om elders een thuis te beginnen. Door slechts delen van de fundering te laten zien, geplaats in de voor Noordoost-Brabant zo kenmerkende schrale zandgronden, worden het fragmenten die een associatie oproepen met sokkels van standbeelden. Sokkels die op deze manier ruimte geven voor herinneringen aan deze fijne plek.