dima
  • Selfies

    Januari 2014. Het zelfportret heb ik in eerste instantie letterlijk genomen door mezelf te portretteren via foto’s en tekening. Vanuit daar teruggegaan naar enkel een contour van mezelf. Deze contour ben ik vervolgens gaan vullen, waarin ik in de uitvoering gezocht heb naar materialen en composities die iets over mij vertelden. ‘Grenzen opzoeken, schaven, druk, introvert, verhullen, abstraheren, groeien en gelaagdheid’, waren begrippen die ik heb proberen te verbeelden. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat deze serie zelfportretten vooral weergeven waar ik op dit moment mee worstel. De contour als kader. Als houvast maar ook als omheining. Zoekende naar nieuwe openingen. Het proberen los te komen en de behoefte om afstand te nemen. Het openstaan en opzoeken van inspiratie van buiten.