dima
  • Witte herinnering

    Hier heb ik foto’s ontleed en opnieuw opgebouwd in lagen. Vervolgens een gipsen mal gemaakt en met gietklei tabletjes gegoten. Door de gelaagdheid, de broosheid van het keramiek ontstaat een subtiele afdruk van het oorspronkelijke beeld.